office3-blauw

Welkom

Het Kantoor accountancy heeft meer dan 25 jaar ervaring in huis voor de ondersteuning van MKB-ondernemers in uiteenlopende bedrijfstakken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van moderne hulpmiddelen, waaronder online boekhouden en de nieuwste rapportagetechnieken met SBR. Voor speciale vraagstukken kan een beroep op een netwerk van diverse specialisten worden gedaan. Voor online boekhouden met Twinfield is nu de directe koppeling met de Rabobank en ABN beschikbaar. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Het Kantoor accountancy is lid van het SRA, een continu groeiend netwerk van mkb-accountantskantoren in Nederland met alle mogelijkheden van een groot kantoor en de persoonlijke band van een klein kantoor. Kortom, het beste van twee werelden.

Emile Loos RA is graag bereid u nader te informeren over de dienstverlening van Het Kantoor.

Onder de menuoptie 'Diensten' ziet u wat Het Kantoor u heeft te bieden. Diverse diensten kunnen tegen vaste prijsafspraken worden uitgevoerd.

Nieuws

  Herwaardering proceskostenvergoeding WOZ en bpm met ingang van 2024
  24-11-2023 - Daartoe worden drie maatregelen voorgesteld: 1. Gemeenten en de Belastingdienst betalen de vergoedingen direct aan de burger of het bedrijf namens wie het bezwaar is gemaakt. En dus niet meer aan de organisatie die juridische hulp biedt.; 2. De proceskostenvergoeding voor professionele rechtsbijstand wordt lager. Die vergoeding wordt 25% van de huidige vergoeding als de burger of het bedrijf inhoudelijk gelijk krijgt. Als om andere redenen een vergoeding wordt toegekend, is de vergoeding 10% van de huidige vergoeding; en 3. als de gemeente, Belastingdienst of de rechter niet binnen een redelijke termijn uitspraak doet, is de vergoeding voor immateriële schade lager. Die vergoeding is dan niet € 500 maar € 50 voor elk half jaar dat het proces langer duurt dan die termijn. De verwachting is dat door de voorgestelde maatregelen het aantal bezwaar- en beroepsprocedures zal afnemen. Hierdoor ontstaat voor gemeenten, de Belastingdienst en de rechtspraak meer ruimte voor de behandeling van andere bezwaar- en beroepszaken.... [Lees meer]
  Tarief box 3 omhoog in 2024
  21-11-2023 - Het heffingsvrije vermogen, het deel waarover u geen belasting betaalt, blijft in 2024 57.000 euro. Hebt u fiscale partner? Dan is dat bedrag voor u samen 114.000 euro.... [Lees meer]
  Houd rekening met afbouw van de mkb-winstvrijstelling
  12-11-2023 - Voor toepassing van de mkb-winstvrijstelling is het urencriterium niet van toepassing. In 2024 wordt de mkb-winstvrijstelling verlaagd van 14% naar 13,39%. Het kan daarom voordelig zijn om fiscale winst naar voren te halen vanwege deze afbouw... [Lees meer]
  Wijziging btw eigen bijdrage personeelsvoorziening of geschenken
  26-10-2023 - Vanaf 1 januari 2024 komt hier verandering in. Vanaf die datum mag u bij de berekening of het BUA drempelbedrag wordt overschreden, de eigen bijdrage niet meer aftrekken van de uitgaven. Het totaal van de uitgaven moet dan worden getoetst aan het drempelbedrag. Dit is bepaald in het Besluit omzetbelasting. Berekeningswijze voor het BUA drempelbedrag.... [Lees meer]
  Verhogen kwarttarief kampeerauto naar halftarief (mrb)
  23-10-2023 - Het specifieke halftarief voor kampeerauto’s die bedrijfsmatig worden gehouden komt met het voorstel te vervallen. Deze vallen voortaan onder het algemene halftarief voor kampeerauto’s. Zoals de Algemene Rekenkamer in haar onderzoek Effecten van elektrische auto’s en bestelauto’s en het onderzoeksbureau SEO in haar onderzoek Evaluatie bijzondere regelingen in de autobelastingen hebben geconcludeerd, levert de bijzondere regeling voor de kampeerauto een aanzienlijke belastingderving in de autobelastingen op. Als beleidsinstrument gaat deze regeling daarmee met hoge kosten gepaard. Kampeerauto’s stoten, in vergelijking tot personenauto’s relatief meer CO2, stikstofoxiden en fijnstof uit en dragen daarmee substantieel bij aan de totale emissie door het wegverkeer. De compensatie voor het beperkte gebruik van de weg door een kampeerauto is bovendien veelal groter dan het geldende kwarttarief. Uit het hiervoor genoemde onderzoek van SEO is gebleken dat circa de helft van de gebruikers de kampeerauto minimaal één keer per jaar schorst. Door schorsing wordt de facto een lagere mrb betaald dan het geldende kwarttarief. Met het voorstel wordt deze situatie hersteld. ... [Lees meer]

Digitaal Klantenportaal

digirecord

Online boekhouden

Twinfield

De financiële administratie is van groot belang voor iedere ondernemer. Op ieder gewenst moment moet de ondernemer over de juiste informatie kunnen beschikken...

Lees meer...

Personeelsadministratie

Loket

Via loket.nl kunt u toegang krijgen tot al uw personeels-en salarisgegevens. Het enige wat u nodig heeft is een computer met internetverbinding.

Lees meer...

Elektronische dossiers

Digirecord

Op basis van moderne communicatie- en beveiligingstechnieken is een digitaal dossier ontwikkeld dat 24 uur per dag en 7 dagen per week ter beschikking staat voor onze relaties. Veilig, zeker en snel met DigiRecord.nl.

Deponeren KvK

logo-kvk

Het deponeren van jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel is volledig gedigitaliseerd.  De stukken worden aangeleverd in het bestandsformaat PDF of XBRL.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website optimaal presteert. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. Bekijk onze Privacyverklaring.

Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk