office3-blauw

Welkom

Het Kantoor accountancy heeft meer dan 25 jaar ervaring in huis voor de ondersteuning van MKB-ondernemers in uiteenlopende bedrijfstakken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van moderne hulpmiddelen, waaronder online boekhouden en de nieuwste rapportagetechnieken met SBR. Voor speciale vraagstukken kan een beroep op een netwerk van diverse specialisten worden gedaan. Voor online boekhouden met Twinfield is nu de directe koppeling met de Rabobank en ABN beschikbaar. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Het Kantoor accountancy is lid van het SRA, een continu groeiend netwerk van mkb-accountantskantoren in Nederland met alle mogelijkheden van een groot kantoor en de persoonlijke band van een klein kantoor. Kortom, het beste van twee werelden.

Emile Loos RA is graag bereid u nader te informeren over de dienstverlening van Het Kantoor.

Onder de menuoptie 'Diensten' ziet u wat Het Kantoor u heeft te bieden. Diverse diensten kunnen tegen vaste prijsafspraken worden uitgevoerd.

Nieuws

  Wet tegemoetkomingen loondomein vervalt met ingang van 1 januari 2025
  26-06-2024 - Het LIV is een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een salaris tussen 100% en 125% van het minimumloon. De hoogte van het voordeel hangt af van het gemiddelde uurloon van de werknemer en de hoeveelheid verloonde uren. Het doel van het LIV is om werkgelegenheid voor laagbetaalde werknemers te stimuleren en te behouden. De Wtl wordt afgeschaft vanwege diverse beleidsmatige en financiële overwegingen. De belangrijkste reden voor het afschaffen van het LIV, een van de tegemoetkomingen onder de Wtl, is dat het niet effectief genoeg wordt geacht in het stimuleren van werkgelegenheid voor werknemers met lage inkomens​. In het coalitieakkoord van Rutte IV is vastgelegd dat het LIV per 1 januari 2025 wordt afgeschaft. De afschaffing is onderdeel van een bredere herstructurering van tegemoetkomingen, waarbij onder andere het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere werknemers stapsgewijs wordt afgebouwd en andere regelingen worden verruimd om effectiever te zijn​.... [Lees meer]
  Hof Den Haag bevestigt naheffing van BPM voor bijna nieuwe Land Rover Velar
  26-06-2024 - De kilometerstand van 225 is te laag om de auto op basis daarvan als gebruikt te beschouwen. Een auto met een kilometerstand onder de 1.000 wordt in beginsel als nieuw aangemerkt (vgl. Hof Den Haag 12 november 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3711). Met de Rechtbank oordeelt het Hof dat er geen reden is om anders te oordelen op basis van de door de BV aangevoerde feiten en omstandigheden, zoals gebruikssporen en herstelwerkzaamheden. De BV heeft ook niet aannemelijk kunnen maken dat de op de foto’s getoonde sporen, zoals een gescheurd deurrubber en vegen/krasjes, door gebruik zijn ontstaan. De mogelijkheid dat deze sporen kort na de fabricage of tijdens het transport zijn ontstaan, is door X niet weerlegd. Het hoger beroep van de BV is dan ook ongegrond verklaard.... [Lees meer]
  Hoge Raad: Fractional Sailing valt onder verlaagd BTW-tarief
  18-06-2024 - Het Hof oordeelde dat dit niet het geval was, omdat de gecombineerde dienst van het ter beschikking stellen van een zeiljacht en het gebruik van jachthavenfaciliteiten niet overeenkomt met het begrip sportaccommodatie volgens de BTW-richtlijn 2006. Het Hof voegde eraan toe dat het gebruik van een kajuitjacht niet altijd als sportbeoefening kan worden gezien. X ging in cassatie en de Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat het Hof een onjuiste rechtsopvatting had over de reikwijdte van post b.3 van Tabel I. Volgens de Hoge Raad kan er ook sprake zijn van 'gelegenheid geven tot sportbeoefening' als het sporten deels op openbaar terrein plaatsvindt, mits dit samen gaat met het beschikbaar stellen van een accommodatie voor sporters. De faciliteiten van de jachthavens en het gebruik ervan door de abonnementhouders voor en na het zeilen voldoen aan deze criteria. Daarnaast is algemeen bekend dat zeilen een aanzienlijke lichamelijke activiteit vergt, ook voor recreatieve zeilers. Het oordeel van het Hof dat de kajuitzeiljachten niet voor sportbeoefening worden gebruikt, werd door de Hoge Raad als onjuist bevonden. Hiermee is het cassatieberoep van X gegrond verklaard.... [Lees meer]
  De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over het box 3-inkomen
  10-06-2024 - U hoeft voorlopig niets te doenHet ministerie van Financiën bestudeert nu de uitspraak. Na een politieke beslissing hoort u hoe de Belastingdienst het box 3-inkomen op een juiste manier kan berekenen. De Belastingdienst werkt nauw samen met het ministerie van Financiën om het rechtsherstel zorgvuldig uit te werken. Een uiteindelijke beslissing wordt in de loop van het jaar genomen. Als de uitspraak gevolgen heeft voor uw box 3-inkomen dan stuurt de Belastingdienst u later dit jaar een brief.... [Lees meer]
  Hoge Raad: gratis verstrekking van gezonde lunchmaaltijden aan werknemers valt voor de loonbelasting onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen
  02-06-2024 - De betrokken werkgever (hierna: de werkgever) verstrekte in 2017 en 2018 vanuit zijn bedrijfsrestaurant gratis lunchmaaltijden aan zijn werknemers. De werknemers kregen daarbij dagelijks de keuze tussen twee – gezonde en uitgebalanceerde – lunchmaaltijden. Deze lunchmaaltijden waren samengesteld door een diëtiste en voldeden aan de richtlijn gezonde voeding van de Gezondheidsraad en de ‘schijf van vijf’ van het Voedingscentrum. De werkgever heeft de gratis verstrekking van de lunchmaaltijden aangemerkt als onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid dat hij heeft gevoerd ter voldoening aan zijn verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).De werkgever heeft bezwaar gemaakt tegen de bedragen aan loonheffing die hij in 2017 en 2018 met betrekking tot de lunchmaaltijden heeft afgedragen. Volgens de werkgever behoort de verstrekking van de lunchmaaltijden niet in de loonheffing te worden betrokken.De centrale vraag is of, voor de loonbelasting, de gratis verstrekking van gezonde maaltijden aan werknemers in de jaren 2017 en 2018 onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen kon vallen. Die vrijstelling gold in die jaren (vanaf 1 januari 2022 is dit anders) voor voorzieningen die rechtstreeks voortvloeien uit het arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid) dat een werkgever voert op grond van de Arbowet.Het Gerechtshof beantwoordde die vraag, net als de Rechtbank, ontkennend, maar onze hoogste rechter, de Hoge Raad, oordeelt dus anders. ... [Lees meer]

Digitaal Klantenportaal

digirecord

Online boekhouden

Twinfield

De financiële administratie is van groot belang voor iedere ondernemer. Op ieder gewenst moment moet de ondernemer over de juiste informatie kunnen beschikken...

Lees meer...

Personeelsadministratie

Loket

Via loket.nl kunt u toegang krijgen tot al uw personeels-en salarisgegevens. Het enige wat u nodig heeft is een computer met internetverbinding.

Lees meer...

Elektronische dossiers

Digirecord

Op basis van moderne communicatie- en beveiligingstechnieken is een digitaal dossier ontwikkeld dat 24 uur per dag en 7 dagen per week ter beschikking staat voor onze relaties. Veilig, zeker en snel met DigiRecord.nl.

Deponeren KvK

logo-kvk

Het deponeren van jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel is volledig gedigitaliseerd.  De stukken worden aangeleverd in het bestandsformaat PDF of XBRL.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website optimaal presteert. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. Bekijk onze Privacyverklaring.

Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk