Nieuws

  Nieuwe brieven betalen motorrijtuigenbelasting
  25-03-2023 - Op 1 juni 2023 verdwijnt de acceptgiro om motorrijtuigenbelasting te betalen. U krijgt vanaf nu een brief met betaalinformatie in plaats van een acceptgiro. In de betaalinformatie staat alle informatie die u nodig hebt om te betalen. De tekst en de opmaak van de brieven zijn ook veranderd. Is er twijfel of de brief van de Belastingdienst is? Controleer dan het rekeningnummer: NL86INGB0002445588. Dit nummer is ongewijzigd. ... [Lees meer]
  Maatregelen tegen 'nu cure no pay rechtsbijstandverleners' in WOZ en BPM-zaken
  25-03-2023 - Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:1. Standaard uitbetalen van de vergoedingen voor de WOZ en de BPM aan de belanghebbende.2. Een apart regime voor het recht op een proceskostenvergoeding voor de WOZ en de BPM.3. Geen toekenning van proceskostenvergoeding ingeval de WOZ-waarde of de BPM-waarde slechts licht wordt bijgesteld.4. Verplicht informeel traject voor de WOZ.5. Intensiveren van de handhavingsstrategie bij de zogenoemde parallelimport van motorrijtuigen.6. Niet langer uitkeren van de vergoeding van immateriële schade bij de WOZ en BPM.... [Lees meer]
  Hoge Raad: fiscale waardering pensioenverplichtingen met voorgeschreven rekenrente van minimaal 4% niet in strijd met eigendomsrecht onder EVRM
  18-03-2023 - De zaak gaat over een belanghebbende (een vennootschap) met een pensioenverplichting jegens haar bestuurder. De belanghebbende had die pensioenverplichting in 2013 overgenomen tegen een commerciële waarde. Op grond van het waarderingsvoorschrift dat in de Wet IB 2001 is opgenomen moet de waarde van de pensioenverplichting op de fiscale balans worden bepaald met inachtneming van een rekenrente van ten minste 4 procent. Die rekenrente is hoger dan de voor de jaren 2013 en 2014 geldende rekenrente. Door dit waarderingsverschil (en omdat dit verschil niet al in 2013 was gecorrigeerd) moest een deel van de pensioenverplichting in 2014 voor de vennootschapsbelasting belast vrijvallen.... [Lees meer]
  Nieuw aanvraagtijdvak SLIM-subsidie gestart op 1 maart 2023
  08-03-2023 - Met de openstelling van dit tijdvak treedt ook een wijziging van de regeling in werking. Mkb-ondernemers kunnen bij de subsidieverlening een voorschot aanvragen van 50% van het toegekende subsidiebedrag. Het resterende bedrag wordt na vaststelling van de einddeclaratie van aanvragers toegekend. Het verstrekken van een voorschot  kan helpen de aanloop- of de eerste projectkosten van de mkb-ondernemer te dekken en daadwerkelijk met het project te beginnen.  ... [Lees meer]
  Verschuiving heffingsmoment voor aandelenopties
  02-03-2023 - Vanaf 2023 is het heffingsmoment verschoven naar het moment dat de aandelen verhandelbaar worden. Er is wel een keuzeregeling: de werknemer kan er nog altijd voor kiezen om bij uitoefening van de opties al belasting te betalen, ook als de aandelen dan nog niet verhandelbaar zijn.... [Lees meer]

Digitaal Klantenportaal

digirecord

Online boekhouden

Twinfield

De financiële administratie is van groot belang voor iedere ondernemer. Op ieder gewenst moment moet de ondernemer over de juiste informatie kunnen beschikken...

Lees meer...

Personeelsadministratie

Loket

Via loket.nl kunt u toegang krijgen tot al uw personeels-en salarisgegevens. Het enige wat u nodig heeft is een computer met internetverbinding.

Lees meer...

Elektronische dossiers

Digirecord

Op basis van moderne communicatie- en beveiligingstechnieken is een digitaal dossier ontwikkeld dat 24 uur per dag en 7 dagen per week ter beschikking staat voor onze relaties. Veilig, zeker en snel met DigiRecord.nl.

Deponeren KvK

logo-kvk

Het deponeren van jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel is volledig gedigitaliseerd.  De stukken worden aangeleverd in het bestandsformaat PDF of XBRL.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website optimaal presteert. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. Bekijk onze Privacyverklaring.

Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk